Hva skjer under el-kontrollen hjemme hos deg?

El-kontrollen foretas ved hjelp av målinger i tillegg til visuell sjekk av anlegget og omfatter i hovedsak: inntakssikringer, sikringsskap, jordingsanlegg, sikringer, apparater og utstyr, skjøteledninger, defekt materiell og elsikkerhetsinformasjon. Tilkoblingene i sikringsskapene blir kontrollert for å avdekke om det kan være antydning til varmeutvikling.

En vanlig bolig-kontroll tar ca. 30 – 60 min.

Vi har for tiden gode tilbud på kontroll av elektrisk anlegg i bolig.

 

El-kontroll med rapport kun kr. 1990,- inkl. mva.